Ekonomickoprávne oddelenie

Nikola Chládeková
Ľudmila Žeriavová
Patrik Kredátus
Radka Zelezníková